Közzététel

Közzététel

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről szóló 175/2009. Kormányrendelet előírásainak megfelelően a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának száz százalékos tulajdonát képező Kiskun Szabadidő és Sport Kft. (székhely: Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 35. sz., Cg. 03-09-117436, adószáma: 146128242-03, képviseli: Ficsór József) alábbi adatait tesszük közzé:

 

Ügyvezető adatai:

a) név: Váradi Ákos

b) munkaköre: ügyvezető, fürdővezető

c) munkaviszonyban álló személy esetében:

ca) havi bruttó fizetése: 2009. június 01-től: 350.000.-Ft

cb) munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát: Mt. szerint

cc) az Mt. 3. § (6) bekezdése alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség: nincs

 

 

Felügyelőbizottsági tagok:

 

a) név: Gálig Erzsébet

b) tisztsége: felügyelőbizottsági tag

c) munkaviszonyban álló személy esetében:

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (2) bekezdés a) pont szerinti jogviszony,

valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén

da) a megbízási díj: 0 Ft,

db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságok: 0 Ft,

dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: 0 Ft.

 

a) név: Farkas Dénes

b) tisztség: felügyelőbizottsági tag

c) munkaviszonyban álló személy esetében:

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (2) bekezdés a) pont szerinti jogviszony,

valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén

da) a megbízási díj: 0 Ft,

db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságok: 0 Ft,

dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: 0 Ft.

 

a) név: Rádi Dezső

b) tisztsége: felügyelőbizottsági elnök

c) munkaviszonyban álló személy esetében:

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (2) bekezdés a) pont szerinti jogviszony,

valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén

da) a megbízási díj: 0 Ft,

db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságok: 0 Ft,

dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: 0 Ft.

 

Ezen adatok közzétételéért a társaságok ügyvezetői felelnek, az adatok változatlansága esetén jelen közzététel a megjelenését követő két évig nem távolítható el.